برنامه زمانبندی وبینار های مرکز

ردیفارایه دهندهموضوعتاریخ ارائه
1حسین رحمتیان - مربی کارآفرینیکوچینگ توسعه فردی10 آبان 1400
2سید رضا حسینی - مربی کارآفرینیکوچینگ چیست و کوچ گردشگری کیست؟26 آبان 1400
4مهندس نسرین دباغروش های هدفمند بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی10 آذر ماه 1400
3سید رضا حسینی - مربی کارآفرینیدرآمد زایی با بلاگری در توریسم19 آذر ماه 1400
اسکرول