وبلاگ

دومین دوره مدرسه کسب و کار تاک

افراد منتخب در جلسه ی مصاحبه که  در تاریخ 16 و 23 شهریور با حضور اساتید فعال در حوزه ی اکوسیستم کارآفرینی(خانم دکتر علیزاده ،آقای مهندس رحمتی و خانم مهندس اکبری ) برگزار شد ،حاضر شده و از نظر شرایط مد نظر شرکت در دوره از جمله داشتن شخصیت کار آفرینانه مورد سنجش قرار گرفتند. […]

اولین دوره مدرسه کسب و کار تاک

اختتامیه اولین دوره مدرسه کسب و کار با عنوان: (ارتباط ایده پرداز با شتاب دهنده و سرمایه گذار)توسط مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار اصفهان و با مشارکت مرکز کسب و کارهای نوپا و جوانان اتاق بازرگانی در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی در تاریخ 1401/2/20 برگزار گردید . مرحله […]

اسکرول