درباره ما

مدرسه کسب وکار مدرسه ای برای ساختن کسب و کار و زندگی پایدار:

صاحبان ایده برای موفقیت در راه اندازی و ادامه کسب و کار خود، علاوه بر مهارت ایده پردازی، باید بتوانند عملیاتی کردن ایده ها را امکان سنجی کرده، و به خوبی آن را ارائه دهند و در آینده محصولاتشان را تجاری سازی کنند. در راستای تحقق این اهداف باید برنامه هایی جهت آموزش و تقویت مهارت ایده پردازی در نوجوانان و جوانان ایده پرداز در نظر گرفته شود.یکی از برنامه های آموزشی که در سراسر دنیا برای افراد مشتاق به راه اندازی کسب و کار همواره مورد توجه بوده، بحث آموزش های مربوط به کارآفرینی و کسب و کار است که در این زمینه نیز فعالیت های کم و گاهی نا درست در ایران انجام گرفته است. با در نظر گرفتن تمامی این موارد و این موضوع که ایجاد کسب و کار به عنوان آینده شغلی برای هرفردی می تواند در نظر گرفته شود، می بایست مهارت های مربوط به آن را نیز کسب کنند.

ماموریت ما

ما شما را برای رسیدن به یک کسب و کار پایدار هدایت می کنیم.               

اهداف تخصصی مرکز:

  • مشاوره شغلي و آموزشي (پردازش ایده و داوری، تیم سازی، خدمات فنی و کارآفرینانه و …)
  • شناسایی توانمندسازها و آشنایی با شرکتهای موفق، انکوباتورها، کسب و کارهای پلتفُرمی.
  • تجاری سازی ایده ها  با تكيه بر ظرفيت هاي سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای پشتیبان و حامی ایده های خلاق و نوآور

اهداف جزئی طرح مدرسه کسب و کار تاک :

  • کمک به صاحبان ایده برای ایجاد کسب و کار
  • کمک به دانشجویان برای ایجاد یک مسیر شغلی مناسب
  • کمک به صاحبان مهارت برای استفاده بهینه از آن مهارت و ایجاد کسب و کار برای خود
  • کمک به کسانی که از زندگی شغلی خود لذت نمی برند و مایل به تغییر شغل خود هستند.
  • کمک به صاحبان کسب و کار برای یادگیری مهارت های ضروری و لازم

چشم انداز :

ما متعهد هستیم کارآفرینان و ایده پردازان را آموزش دهیم تا سطح شایستگی ها و رویکرد اخلاقی خود نسبت به شغل و کارآفرینی ا ارتقا بخشند و بتوانند در توسعه انسانیت اقتصادی و جامعه ای مرفه تر، تحقق اهداف فردی و توسعه زندگی پایدار عادلانه و عاقلانه اقدام کنند.

تیم اجرایی مرکز تخصصی کسب و کار و کارآفرینی تاک

خانم دکتر فرحناز علیزاده

مدیر شرکت تاک و مدرسه کسب و کار

خانم زهرا احمدی

مدیر مرکز شماره 4 فنی حرفه ای

خانم خدیجه اکبری

مربی کارآفرینی

آقای عباس رحمتی

مربی کارآفرینی آموزش در صنایع

سید مسعود رضیان

مربی کارآفرینی

آقای حمید صلواتی

مربی کارآفرینی و آموزش متاورس

اسکرول