کلاس آنلاین

برای ورود به کلاس نام و نام خانوادگی خود را نوشته و از کد دسترسی 111 استفاده کنید.

در صورتی که از گوشی همراه یا تبلت برای شرکت در کلاس استفاده می کنید در هنگام درج کد دسترسی حتما صفحه کلید گوشی یا تبلت شما در حالت انگلیسی باشد.


جمع کردن لیست

کلاس آنلاین
کلاس آنلاین
ژانویه 26, 2022
کلاس آنلاین
اسکرول